Radio Immanuël 93 . 1 FM
Middels dit schrijven willen wij met genoegen de radiozender "Radio Immanuël" en het weekblad Omhoog van het Rooms-katholiek Bisdom Paramaribo bij u introduceren. De radiozender is te beluisteren op de frequentie 93.1 FM, en wel 1x24 uur per dag. Het blad Omhoog verschijnt met een frequentie van 50 keer per jaar. Met Radio Immanuël en Omhoog wil het RK Bisdom Paramaribo bijdragen aan de geestelijke en morele vorming van onze samenleving via de media radio en krant. Wij willen met onze boodschap, die gebaseerd is op het evangelie van Jezus Christus, op de eerste plaats elke Surinaamse mens aanspreken en uitnodigen tot het ontwikkelen en verheffen van onze samenleving, waarbij waarden als liefde, vrede, solidariteit, gerechtigheid en eenheid de idealen zijn waar wij allen naar streven.